niedziela, 6 października 2013

Collage and open letter to the parliamentarians of Hungary (against law against homeless people)

Collage i list otwarty skierowany do parlamentarzystów Węgier jako sprzeciw wobec nowego prawa wymierzonego w ludzi bezdomnych

I was scared, when I heard about new law in Hungary against homeless people. I thought: "I have to do something". I made this collage and I wrote open letter, which I sent to all parliamentarians in Hungary (I have a list with all e-mails of Hungarian parliamentarians).
So I was in last time in Hungary and I said: Authority (power) is evil. Unfortunately I was right.


Naprawdę byłem przerażony, gdy usłyszałem o nowym prawie na Węgrzech wymierzonym w bezdomnych ludzi. Pomyślałem: "Muszę coś zrobić". Postanowiłem więc zrobić kolejny collage i napisac list otwarty do parlamentarzystów Węgier (udało mi się dostać e-maile do wszystkich posłów).
Niedawno przeprowadzałem akcję na Węgrzech, gdzie pisałem "Władza jest zła". Niestety okazało się, że robiąc tę akcję właśnie na Węgrzech, miałem dużo racji.

 Image: P. Bruegel, The Beggars (Kalecy)
Quotation: Jesus (Mt, 25,42-43), I was thirsty and you gave me no drink, I was a stranger and you did not welcome me (Byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie)

My Facebook: https://www.facebook.com/Francescoformatbezf
A Város Mindenkié ("City for all", organisation fight about rights of homeless) on Facebook: https://www.facebook.com/AVarosMindenkie

OPEN LETTER

Dear Parliamentarians of Hungary (Open Letter)
I write to You in cause law against homeless people. I write to all parliamentarians, but especially to parliamentarians, who support this law.
I’am artist from Poland (street art, happening, poetry). Recently I worked in Budapest. My street art action called “A hatalom gonosz” (Authority [Power] is evil). Because I think, that Authority is evil. Especially, when discriminates weak people, when hurts human. Power corrupts. So, I’m skeptical to Power. If I had the Power, I would be corrupted. The temptation to banish enemies (also politicians) is big.
With Authority we can’t talk. We must listen Authority. But I’m naive and I scream in name of weak, homeless and stranger people: “NO”. They are no worse than You. In my opinion, they are better than You.
I think, you will ask “Why Pole does he interfere in our business”. Because our nations connects long friendship. “Pole and Hungarian two good friends” (Lengyel, magyar — két jó barát).
And my friends are also (or especially) weak, homeless and ostracized Hungarians. And I must scream in name of law of their.
I’m not Christian but I’m scared that people, who talks about Christian values, support law, which is contrary to The Evangelion. I think that in name of new law Jesus and his apostles can go to the prison. They were homeless, poor and weak.
So I send to You my collage, which reminds important words of Jesus. You forgot about this, although You like to be pride from Christian heritage.
I don’t know if this letter can change something. Maybe You will be angry. Maybe you will think about it.
But You know, that exist people, who are against law like this, and who will talk about it loud.
Szeretetel üdvözlöm
Francesco Format bez F

Szanowni Parlamentarzyści Węgier! (List otwarty)
Piszę do Państwa w sprawie uchwalenia ustawy przeciw bezdomnym. Piszę do wszystkich, chociaż oczywiście szczególnie dotyczy to posłów, którzy głosowali za przyjęciem tej ustawy.
Jestem artystą (street art, happening, poezja) z Polski. Niedawno miałem okazję działać w Budapeszcie ze swoją street arttową akcją A hatalom gonosz. Bo uważam że władza jest zła. A szczególnie wtedy, gdy dyskryminuje ona słabszych, nie liczy się człowiekiem. Władza demoralizuje. Dlatego jestem sceptyczny wobec wszelkiej władzy. Gdybym sam miał władzę, też pewnie byłbym zdemoralizowany. Pokusa, żeby wygnać swoich przeciwników (w tym polityków) byłaby duża.
Z władzą się nie dyskutuje. Władzy się słucha. Mimo to zbieram w sobie odwagę i krzyczę do was w imieniu słabych, innych od was, którzy są od was gorsi. Moim zdaniem są nawet lepsi.
Pewnie zapytają Państwo, jakim prawem obcokrajowiec wtrąca się w sprawy Węgier.
Dlatego że nasze narody łączy wielowiekowa przyjaźń. Polak Węgier – dwa bratanki. Moimi braćmi są również (albo szczególnie) – słabi Węgrzy, biedni i wykluczeni.
Jestem przerażony, że osoby wynoszące na swój sztandar wartości chrześcijańskie, uchwalają ustawy, które są całkowicie sprzeczne z duchem Ewangelii. Zgodnie z tą ustawą równie dobrze mógłby trafić do więzienia Jezus i apostołowie – biedacy, włóczędzy, wyrzutkowie.
Stąd mój kolaż, który przypomina sedno chrześcijańskiego przesłania, do którego odwołują się posłowie, którzy poparli ustawę.
Nie wiem, czy ten coś list zmieni. Może Was wkurzy. Może skłoni do refleksji.
Ale przynajmniej wiecie, że ktoś nie godzi się na takie działania.
Pozdrawiam serdecznie
Francesco Format bez F
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz