wtorek, 27 sierpnia 2013

Balkans and Hungary - street art


Życie jest cudem (Bałkany), Life is miracle (Balkans), Život je čudo (Balkan)
Władza jest złem (Węgry), Authority is evil (Hungary),
A hatalom gonosz (Magyarország)


Street art Hungary (Magyarország) Węgry
Picture, kép, obraz: F. Goya, Saturnus...
Quotation, idézet, cytat: Authority is evil, A hatalom gonosz, władza jest złem (Francesco)
another description and photos on Hungarian blog:


Street art Balkans (Bałkany) 
Picture, slika, obraz: F. Goya 3 V 1808
Quotation, citat, cytat: E. Kusturica, Život je čudo, Life is miracle, Życie jest cudem

ENGLISH DESCRIPTION

My next journey to Hungary and the Balkans (Croatia, Bosnia and Herzegovina) will be another great occasion to show my street art abroad. 

I already prepared all the new collages and stickers, two types of each, one for the Balkans, one for Hungary. The main theme is that of war and authority – the war is well reflected by the Balkans and the authority fits well into the Hungarian history. Authority is evil (A Hatalom gonosz). This is a statment relating to the painting „Saturn” by Francesco Goya that shows the headles person being devoured by Saturn himself. 

In my opinion, authoriy, no matter of what kind, is evil. I wish the authority brought connotations of responsibility, care, support, help for the people in need, obstacle for criminals.  From my own experience – it is not like this. Hence, my anarchistic call: Authority is evil! 

The authority of politicians, rulers and revolutionists, police, court, religion, God and gods (in the meaning of traditional religions), ideology, corporation, business, fashion and trends. Opression, mind slavery, exclusion, ostracism, physical and psychic violence, lack of tolerance, hatred for the ones who think differently. This is authority. 

This slogan will be valid in all places and at any time, even now, in our home country. Hungary is the perfect example as well – the ruling party and strong fasist party - Jobbik. The authority that is discriminating those who think differently is the worst one. In this action I want to support our friends Hungarians (along with the Slovaks, the Romani people and other minorities), of which the freedom becomes more and more limited.

Life is a miracle (Život je čudo) This is the title of the film by Emir Kusturica, the title that fits well with the famous painting by Goya The executions of the Third of May, 1808. The Balkans were destroyed by the horrible war and hatred. Lack of respect for people lead to a terrible tragedy. This collage was made in remembrance of  the ones who died and suffered in this war

Life is a miracle. Any life. The life of a Serb, Croatian, Bosnian or Albanian.

This collage is actual too in all places and at any time. Wherever they are and were wars. In Poland too. Here person from picture may symbolize Polish, German, Russian, a Jew, a Ukrainian and Rom.
P.S.

Thanks for help in translation for my couchsurfing's friends from Hungary, Croatia and Bosnia.

And special Thanks for Mariola for all translations in this blog on English language.

And I invite You to like me on Facebook:
https://www.facebook.com/Francescoformatbezf


POLSKI OPIS
Wyprawa na Węgry i Bałkany (Chorwacja, Bośnia i Hercegowina) to kolejna okazja do działań street artowych poza ojczyzną.
Na wizytę w tych krajach specjalnie przygotowałem nowe kolaże i vlepki. Dwa wzory, jeden na Bałkany, drugi na Węgry. Tematycznie są one powiązane. Tym razem chciałem poruszyć problem wojny i władzy. Wyprawa więc do tych krajów wydała mi się dobrym pretekstem do poruszenia tych problemów.
Władza jest złem (A Hatalom gonosz) To moje własne zdanie (chociaż zapewne ktoś już coś takiego wypowiedział) dopasowane do osoby bez głowy pożeranej przez tytułowego Saturna z obrazu mojego imiennika Francisca Goi.
Władza, w zasadzie każda władza, to zło. Chciałbym, żeby było inaczej, żeby władza oznaczała odpowiedzialność, opiekuńczość, wsparcie, pomoc potrzebującym, ochronę wykluczonych, zaporę dla oprawców, przy jednoczesnym ich poszanowaniu. Jak uczą mnie przypadki, z którymi mam do czynienia, tak niestety nie jest. Stąd mój anarchistyczny krzyk: Władza jest złem!
Władza polityków, władców i rewolucjonistów, policji, sądu, religii, Boga i bóstw (w rozumieniu tradycyjnych religii), ideologii, świata korporacji, biznesu, mody i trendy. Opresja, zniewolenie umysłu, wykluczenie, szykanowanie, ostracyzm, przemoc psychiczna i fizyczna, brak tolerancji, nienawiść do myślącego inaczej. To jest władza.
To hasło w zasadzie będzie aktualne w każdych czasach i w każdym miejscu. Także teraz, w naszym kraju. Węgry zatem to tylko pretekst, ale oczywiście nie przypadek. Od dawna nie podoba mi się to, co się dzieje na Węgrzech – partia rządząca oraz rosnącaw siłę partia Jobbik . Władza, która wprowadza swoje porządki, coraz bardziej dyskryminując i wykluczając inaczej myślących, jest szczególnie zła. Polak Węgier – dwa bratanki. Tak wspieram tą akcją tych Węgrów (i nie tylko – Romów, Słowaków i inne mniejszości), których wolność jest coraz bardziej zagrożona. Tym bardziej powiedzieć trzeba NIE, gdyż znaczna część polityków polskich jest bardzo zafascynowana władzą na Węgrzech.

Życie jest cudem (Život je čudo). To z kolei tytuł filmu Emira Kusturicy. Dopasowałem go do słynnego obrazu Goi Trzeciego maja 1808. Rozstrzelanie. Bałkany to kraj zniszczony przez potworną wojnę i nienawiść. Brak poszanowania dla drugiego, odmiennego człowieka doprowadziło do wielkiej tragedii. Tym kolażem oddaję hołd tym, którzy zginęli oraz wszystkim tym, którzy cierpieli przez tę bezsensowną wojnę
A życie jest cudem. Każde. Serba, Chorwata, Boszniaka, Czarnogórca czy kosowskiego Albańczyka.
Postać z obrazu może symbolizować każdego - białego i czarnego, katolika i muzułmanina, wierzącego i niewierzącego, osoby najrozmaitszych narodowości i poglądów. Praca oczywiście jest aktualna w każdym kraju i w każdym czasie. Wszędzie tam, gdzie na skutek chorych działań giną ludzie niewinni lub zmanipulowani przez władców i wojskowych
W Polsce również ta praca jest jak najbardziej na miejscu. I również tu postać symbolizuje różnych ludzi - Polaków, Niemców, Rosjan, Żydów, Ukraińców, Romów.
P.S.
Podziękowania dla couchsurferów z Węgier, Bośni i Chorwacji za pomoc w tłumaczeniach.
Osobne podziękowania za tłumaczenie na angielski dla Marioli (to i wszystkie inne na blogu)

Zapraszam również do polubienia mojego profilu na Facebooku :)
https://www.facebook.com/Francescoformatbezf

Street art Hungary
Street art Budapest
Sztehlo Gábor rakpart, in the backround parliament

 Street art Budapest
Clark Ádám tér, the center of Buda

Street art Budapest
Jane Haining rakpart, in the backround Buda castle

Street art Budapest
Bécsi útca

Street art Pécs
Széchenyi tér, center o Pécs

Street art Pécs, Sétatér
 
Street art Székesfehérvár,

Street art Balatonboglár, 
Dom Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Street art Bosnia
Street art Mostar
Kujundžiluk, center of city

Street art Mostar
ulica Maršala Tita

 Street art Mostar
Stari pazar

Street art Mostar
ulica Gojka Vukovića 

Street art Sarajevo
Obala Kulina Bana

Street art Sarajevo
Trg oslobođenja

Street art Croatia

Street art Split
ulica Dioklecijanova, Diocletian's Palace

Street art Split
ulica Zagrebačka

Street art Šibenik
Trg Draga

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz