czwartek, 28 marca 2013

Chrystus i święty Judasz (patron przeklętych i potępionych) / Jesus Christ and Judas (the patron saint of the cursed and the damned)

Tym razem street artowa akcja została przeprowadzone w Wielką Sobotę. Termin nie był przypadkowy. Kolejny obraz, który postanowiłem przerobić to Pocałunek Judasza Caravvagia, do którego dodałem dymek z fragmentem Ewangelii Łukasza "Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni". Korzystając z czasu świątecznego postanowiłem zreinterpretować postać Judasza i zasugerować inne spojrzenie na niego i jego losy. Collage zostały rozlepione w okolicach krakowskich kościołów (oprócz tych na zdjęciach były to kościoły: św. Józefa przy Poselskiej, Mikołaja, Jezuitów, Kapucynów).
Co do samego tematu, to...
Jezus Chrystus jest dla mnie postacią wieloznaczną. Sam podchodzę do niego w różny sposób, z podziwem, fascynacją, zachwytem, ale i z konsternacją, krytycyzmem, z sprzeciwem czy z poczuciem humoru.
Uważam jednak, że w życiu i słowach tego człowieka znajduje się wiele inspirujących rzeczy. Niestety postać ta i niektóre jego piękne idee zostały przeinaczone, a religie chrześcijańskie, szczególnie zaś katolicyzm w wydaniu tradycjonalistycznym w Polsce, uczyniły z tych idei  karykaturę, zupełnie nieśmieszną zresztą.
A Chrystus może być zupełnie innym symbolem. Symbolem sprzeciwu wobec władzy, hierarchii, pychy, dworskości i purpury. Chrystus może być prorokiem dla: innych, dziwaków, odszczepieńców, włóczęgów, brudasów, outsiderów, prostytutek, rzezimieszków, osób przeklętych i potępionych.
A co do Judasza to proponuję zupełnie nową interpretację jego osoby. Jest on dla mnie postacią tragiczną, zbyt szybko osądzoną i potępioną. Jest dla mnie również patronem osób przeklętych i w pewnym sensie osobą świętą. Więcej na ten temat w artykule na blogu publicystycznym:

http://formatbezi.blogspot.com/2013/03/swiety-judasz.html

ENGLISH: 
This time my street art action was done on the Holy Saturday (the choice of the day was intentional). The new painting I confronted was "The taking of Christ" by Caravaggio on which I added the cloud with the text from the Gospel of Luke "Do not condemn, and you will not be condemned.". During my free time over Easter I decided to reinterpret the character of Judas and to look at him and his life from a different point of view. The collages were attached to the walls of churches in Krakow. 
Regarding the theme of the action.. To me, Jesus is an ambiguous character. It's hard for me to decide how I feel about him and the mixture of these feelings contain both admiration and  fascination as well as consternation, criticism, and even some sense of humour. Nevertheless, I think that his teachings and life brought up a lot of inspiring ideas that, unfortunately, were heavily distorted over times.  Christian religions (Catholicism in particular) made a caricature from these ideas, a caricature that is not funny at all. 
In reality, Christ may symbolise very different things like the resistance against: the authorities, hierarchy, pride, courtliness, and the crimson red. He may very well be the prophet for  the strangers, outsiders, vagabonds, homeless, prostitutes, villains, all of which are the cursed and the damned.
As for the character of Judas - I propose a new interpretation of his person. To me he is a tragic hero who was hurriedly judged and condemned. He is also a patron saint of the cursed and a saint as such. 


Obraz: Caravaggio, Pocałunek Judasza
Cytat: Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni (Łk 6,37)
Picture: Caravaggio, The Taking of Christ (Kiss of Judas)
Quotation: Do not condemn, and you will not be condemned. (Luke, 6,37)

artykuł/article about Judas (only in Polish):

Kościół św. Floriana, street art Kraków

 ulica Garbarska, okolice kościoła Karmelitów, street art Kraków
  kościół Karmelitów, street art Kraków
 kościół Felicjanek, street art Kraków
 kościół Felicjanek, street art Kraków
 kościół Franciszkanów, street art Kraków
 kościół Franciszkanów, street art Kraków
kościół Pijarów, street art Kraków

Jeśli podoba Ci się to, co robię, to polub mnie na Facebooku :)
Wspieraj mnie i mój street art
If you like it, like me on Facebook
Support me and my street art :)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz