poniedziałek, 18 kwietnia 2011

Homo Dei (Człowiek Boży)Obraz/picture: Leonardo da Vinci, Człowiek witruwiański (Homme de Vitruve, Vitruvian man)

Cytat/quot: Parafraza; oryginał: Roman Kostrzewski (Kat), Stworzyłem piękną rzecz
Szatan: "Co to jest?" –  Bóg: "Człowiek. Od dzisiaj będzie żył; zabije, żeby żyć; to znaczy musi jeść; zabije, żeby zjeść. Stworzyłem piękną rzecz!"
(Satan: "What is it?" – God: "This is the man. From now on he will live, so he can kill you live. That means it must eat, so he could kill to eat. I created a beautiful thing")

Inspiracje/inspirations: Mark Twain, Listy z Ziemi (Letters from the Earth)

Refleksje/Reflections: Kim jest człowiek boży? Czy jest istotą piękną, stworzoną przez artystę? A może bestią powołaną do życia przez kuglarza-szaleńca? A kim jest Szatan (Lucyfer)? Źródłem zła? A może jednak kontestatorem i słusznym krytykiem?
Who is the man of God? Is being beautiful, created by the artist? Or maybe a beast appointed for life by a magician-maniac? And who is Satan (Lucifer)? The source of evil? Perhaps, however, contests and legitimate critic?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz